Videos de interés

Documental: Test de la vida real

DO Denominació d’origenSèrie documental que basa el seu plantejament en la teoria de Queer, que dinamita els fonaments del dualisme predominant a la societat: home – dona, homo – hetero, normal – rar… Hi ha tants matisos entre home i…